Beskriv

Beskriv dina behov i vårt formulär

Jämför

Ta emot och jämför upp till 5 offerter

Välj

Välj det företag du vill anlita

Hitta rivningsfirma

Behöver du hjälp med rivning  och är på jakt efter en rivningsfirma?

Här kan du som privatperson eller företagare samla in och jämföra offerter på rivningsarbeten. Vare sig det gäller att riva en gammal och fallfärdig byggnad, lämna plats åt ett nytt hus och en väg eller att riva det gamla uthuset på gården.

Förr i tiden slogs byggnader ofta sönder med en järnkula, men i dag har tekniken förbättrats åtskilligt. Ofta används sprängning som metod eller en manuell demontering. Viktigt med rivning har blivit återvändande av material, till exempel kan brännbart material användas till förbränning och bilda energi, gammal betong kan krossas och användas igen, PVC och asbest måste tas om hand om innan.

Det är också viktigt att själva rivningen sker på ett miljömässigt sätt. Det är med andra ord mycket att tänka på förutom att bara få ner byggnaden. Ta möjligheten att ta in offerter och överlämna rivningsarbetet till ett proffs, säkert för både miljön och husen runt omkring!

Våra senaste förfrågningar

 • 27 Jul

  Fredrik bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Sprängning/spräckning av berg för att ge plats åt garage. Ca 50m2 sprängning. Höjden varierar mellan 0,3-1,5 meter. Sprängstenen kan ev lämnas kvar på tomten. Närmsta granne/hus ca 30 m bort. 3 hus inom en radie av 50 meter. Tomten ligger utanför Åkersberga.

 • 26 Jul

  Tomas bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Sprängning inför husbygge

 • 21 Jul

  Mia bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Rivning av fritidshus i trä ca 50 kvm. Ej el, ej kommunalt vatten. Byggt under 60-talet.

 • 21 Jul

  Robert bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Rivning av totalt två äldre komplementsbyggnader inför nybyggnation på privat tomt i Täby. Byggnad #1 är ett en förrådsbyggnad ca 10-15 m2 byggt i trä med betongplatta. Byggnad #2 är ett förråd/garage ca 30-40 m2 byggt i trä med betongplatta. Betongplattor kan eventuellt bilas sönder och dessa rester nyttjas som förstärkningslager för grundläggning d.v.s. ingen bortforsling av betong. Övrigt material skall forslas bort och deponeras.

 • 21 Jul

  Maria bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Önskar offert för rivning av jordkällare av betong samt mindre uthus i villaträdgård.

 • 22 Jul

  Tobias bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Behöver hjälp med flera arbeten i vår lägenhet, huset byggt 1912.

  1. Riva en 3*3 meter vägg (Ca 10 cm tjock betong)

  2. Öppna upp för 2 dörrar i betongvägg (Känns ganska porös med vass i väggen)

  3. Riva ytterligare 2*3 meter vägg

  4. Sänka tidigare upphöjt golv i kök. (Verkar vara reglat + flytspackel ovanpå några skivor som i sin tur ligger på bjälklaget. 1.5*3 meter)

  Bortforsling av av allt material uppskattas.

 • 22 Jul

  Theodor bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Fritidshus om 74kvm , trähus på murad grund med plåttak och murstock som ska rivas ner helt och hållet.

 • 23 Jul

  Kim bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Hej, önskar offerter gällande nedanstående:

  - Rivningsarbete i bostadsrätt:

  1. Vägg 3.8 x 2.7 m, inkl standarddörrhål

  2. Vägg 2.5 x 2.2 m, inkl standarddörrhål

  3. Vägg 2.7 x 1.5 m (ska bli ett nytt dörrhål, dock ända upp till tak)
  

- Material: lättbetong, ca 10 cm tjock
  
- Golv runt väggarna: parkett som ska skyddas

  - Önskas: rivning med någon form av dammsugare, samt bortforsling av rivningsmaterial
  
- Ev önskas även spackling efteråt (som separat post i offert)
  
- Påbörjas: Början av mars
  
- Avslutas: Diskuteras. Det är inte ännu fastställt att samtliga 3 rivningsjobb måste ske samtidigt.
  - Sannadalsvägen i Gröndal, Stockholm