Beskriv

Beskriv dina behov i vårt formulär

Jämför

Ta emot och jämför upp till 5 offerter

Välj

Välj det företag du vill anlita

Sanering

Behöver du hjälp med sanering?

Här kan du begära offerter och komma i kontakt med saneringsfirmor som kan ta sig an all form av sanering som asbest, elektronik, industri, brand, rök, mark, vatten, radon, PCB och oljesanering.

Du kan få offerter för både privatkunder och företag vare sig det handlar om ett stort eller litet jobb, akut eller ett som kan planeras. Saneringsarbeten är ett omfattande arbete som kräver en hel del kunskap och kompetens. Dessutom krävs det tillstånd för vissa material, så som asbest. Det måste behandlas på ett miljösäkert och arbetsmiljöriktigt sätt samt transporteras till deponier. Andra former av miljöfarligt avfall som kan uppkomma vid saneringsarbeten måste precis som asbest hanteras på ett riktigt sätt.

Det ska inventeras, deklareras, transporteras och uppföljas. Ta hjälp av en saneringsfirma och se fram emot en säker och trygg sanering, med rätt material till rätt ställe.

Våra senaste förfrågningar

 • 27 Jul

  Robert bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Rivning av totalt två äldre komplementsbyggnader inför nybyggnation på privat tomt i Täby. Byggnad #1 är ett en förrådsbyggnad ca 10-15 m2 byggt i trä med betongplatta. Byggnad #2 är ett förråd/garage ca 30-40 m2 byggt i trä med betongplatta. Betongplattor kan eventuellt bilas sönder och dessa rester nyttjas som förstärkningslager för grundläggning d.v.s. ingen bortforsling av betong. Övrigt material skall forslas bort och deponeras.

 • 25 Jul

  Terje bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Rivning av ladugårdsdel, tak och träsilo.

 • 23 Jul

  Jan bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Demontering av friggebod 10 kvm för att ge plats för Attefallshus. Planer på att sätta upp friggeboden på annan plats senare, så därför vill jag få demonteringen gjord på ett sätt som sparar delarna.

 • 23 Jul

  Mory bad om offert för Mark & Trädgård - Trädgårdsskötsel

  Jag behöver hjälp med att plantera buskar, i Staffanstorp, Snarast.

 • 22 Jul

  Samantha bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Riva ett garage i betong 2,5x2x4m
  Riva en lecablocks konstruktion med tak i armerad betong ca 3x4x2m

 • 21 Jul

  Annika bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Bila upp en golvbrunn i en ca 70 mm tjock btg-kaka som är gjuten ovanpå en platta på mark.
  Hyvla av ca 3 kvm klinker.l

 • 22 Jul

  Ebba bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Rivning av mycket enkelt uthus om ca 17 kvm i. Konstruktionen är helt i trä med stengrund (stora stenblock) samt tegeltak. Ingen el, avlopp eller isolerande material finns i byggnaden. Uthuset är i helt fallfärdigt skick och uppfört för ca 110-150 år sedan. Omhändertagande, sortering och bortförsel av rivningsmaterial önskas.

 • 21 Jul

  Jennie bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning

  Riva ett två våningshus, puts, med källare! Ca 150 kvm! Plus ett litet "garage"/förråd-oklart kvm