Rivning av hus

När du fått ditt rivningslov av kommunen för att riva ett hus är det allra enklaste att anlita en rivningsfirma för att göra själva rivningsarbetet.

Även om det i teorin går att själv utföra rivningsarbetet av huset så är det ofta en ganska komplicerad historia. 
Förutom att rivningsarbetet och deponeringen måste göras så ska även kommunen förses med en rivningsplan där det ska framgå vilket material huset är byggt i och hur resterna sedan ska tas hand om.

Att anlita en certifierad och erfaren firma att ta hand om hela processen är den bästa lösningen för de allra flesta.

Kostnad för att riva hus

Ofta ligger kostnaderna för att riva ett hus någonstans mellan ett par hundra tusen kronor och uppåt. 

Att jämföra olika rivningsfirmor mot varandra och diskutera arbetet och slutkostnaderna är viktigt för att rivningen ska kunna ske så smärtfritt och priseffektivt som möjligt.

Även om du själv har stora kunskaper om materialet som ditt hus är byggt i och hur grunden ser ut, så krävs det att en besiktning först görs och att extra tidsåtgång kalkyleras för. 

Ju mer rivningsfirmorna har på fötterna innan arbetet påbörjas, desto större chans att ett realistiskt kostnadsförslag kan tas fram från början.

Vår offertförfrågningstjänst låter dig komma i kontakt med flera rivningsfirmor på samma gång. 

Det är enklare att bilda sig en uppfattning om vad arbetet kräver i kostnader och tidsåtgång om när flera firmor som är oberoende av varandra får lämna sina offerter.

Du kan jämföra dem mot varandra och se hur de resonerar. Dessutom får du tillgång till omdömen från tidigare kunder, certifieringar och annan information som bidrar till att du ska kunna känna dig trygg med firman som du sedan anlitar.

Asbest och sanering

Asbest är ett hälsofarligt ämne som idag är förbjudet vid nybyggnation, men fortfarande kan finnas i äldre byggnader.

Att sanera hus med asbest är ingenting som du ska göra på egen hand. 

Anlita istället professionella asbestsanerare som kan göra en inventering av huset och sedan sanera och deponera resterna på ett säkert sätt.

Sortering och återvinning av material

En viktig följd av rivningsarbetet är att materialresterna tas om hand om på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Bjälkar, tegel och dörrar är exempel på saker som återvinns från husrivningar.

Innan rivningsarbetet genomförs ska alltid en inventering av materialet som huset består av göras.
På sätt samlas information om vilka material och ämnen som kan tas om hand om och vilka som ska bli farligt avfall.

Det material som inte är farligt avfall kan återvinnas och återanvändas till exempelvis nyproduktion.

Vanligt vid rivningsarbete är att olika stationer upprättas där olika typer av farligt avfall och material som kan återvinnas åtskiljs. 

Faktum är att mycket material från rivningsarbeten idag återvinns och det kräver stora kunskaper för att ta hand om material på ett miljöriktigt sätt. 

Så använd offertförfrågningstjänsten och hitta rätt firma för ditt rivningsarbete idag!

Våra senaste förfrågningar

 • Johnny bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Vi vill riva en större värmecentral i Västervik. Värmecentralen består av en oljepanna och en pelletspanna. Asbest finns. Fastighetsbeståndet som betjänas av centralen är på 15000kvm.
 • Magnus bad om offert för Hem & Trädgård
  Riva och forsla bort sommarstuga i trä om c:a 70 kvadratmeter. Huset står på krypgrund av betongsten som är c:a 50 cm hög. Taket är tegelpannor det finns också en murstock för öppen spis i tegel.
 • Niklas bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Inför anläggning av ny bottenplatta för tillbyggnad ska vi, beroende på kostnad spränga bort ca 10 alt 20kvm berg. Vidare behöver vi göra hål i nuvarande granit grund för framtida ingång till källare. Hål görs där nuvarande källarfönster sitter. Kontakta mig för bilder eller möjlighet...
 • Anders bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Superlitet jobb. Bortforsling av badkar. Badkaret är av järn och kan behövas delas för att få ut genom dörren.
 • Christian bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Önskar få min plåtfasad till min 1 1/2 plans villa nedmonterad/nedriven. Plåtfasaden är i storleksordningen 180 m2. Villan ligger i Helsingborg. Jag kan själv stå för bortforsling av avfallet.
 • Emy bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Behöver hjälp att riva invändigt i gammalt timmerhus på ca 220kvm fördelat på 2 våningar.
  Dels en del bråte som behöver bäras ut sen ska alla ytskickt på väggar och innertak rivas ner samt att alla golven på nedervåningen ska tas upp.
 • Hasse bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Jag tittar på att ta över en fastighet utanför Uppsala. På tomten står ett trätorp på ca 60 kvm fördelat på två plan. Den ska rivas och fraktas bort. Priset är idag för min kalkyl. Beräknar att jobbet blir i höst eller våren 2022. Det...
 • Susanne bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Hej,
  Jag bor i ett hus som är ca 100 år gammalt. I ett vardagsrum på bv vill vi göra om golvet. Vi önskar hjälp med rivning av befintligt trägolv - ca 18 kvm - och bortforsling av nuvarnade fyllningsmaterial som består av gammalt grus/småsten...

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.