Rivning av hus

När du fått ditt rivningslov av kommunen för att riva ett hus är det allra enklaste att anlita en rivningsfirma för att göra själva rivningsarbetet.

Även om det i teorin går att själv utföra rivningsarbetet av huset så är det ofta en ganska komplicerad historia. 
Förutom att rivningsarbetet och deponeringen måste göras så ska även kommunen förses med en rivningsplan där det ska framgå vilket material huset är byggt i och hur resterna sedan ska tas hand om.

Att anlita en certifierad och erfaren firma att ta hand om hela processen är den bästa lösningen för de allra flesta.

Kostnad för att riva hus

Ofta ligger kostnaderna för att riva ett hus någonstans mellan ett par hundra tusen kronor och uppåt. 

Att jämföra olika rivningsfirmor mot varandra och diskutera arbetet och slutkostnaderna är viktigt för att rivningen ska kunna ske så smärtfritt och priseffektivt som möjligt.

Även om du själv har stora kunskaper om materialet som ditt hus är byggt i och hur grunden ser ut, så krävs det att en besiktning först görs och att extra tidsåtgång kalkyleras för. 

Ju mer rivningsfirmorna har på fötterna innan arbetet påbörjas, desto större chans att ett realistiskt kostnadsförslag kan tas fram från början.

Vår offertförfrågningstjänst låter dig komma i kontakt med flera rivningsfirmor på samma gång. 

Det är enklare att bilda sig en uppfattning om vad arbetet kräver i kostnader och tidsåtgång om när flera firmor som är oberoende av varandra får lämna sina offerter.

Du kan jämföra dem mot varandra och se hur de resonerar. Dessutom får du tillgång till omdömen från tidigare kunder, certifieringar och annan information som bidrar till att du ska kunna känna dig trygg med firman som du sedan anlitar.

Asbest och sanering

Asbest är ett hälsofarligt ämne som idag är förbjudet vid nybyggnation, men fortfarande kan finnas i äldre byggnader.

Att sanera hus med asbest är ingenting som du ska göra på egen hand. 

Anlita istället professionella asbestsanerare som kan göra en inventering av huset och sedan sanera och deponera resterna på ett säkert sätt.

Sortering och återvinning av material

En viktig följd av rivningsarbetet är att materialresterna tas om hand om på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Bjälkar, tegel och dörrar är exempel på saker som återvinns från husrivningar.

Innan rivningsarbetet genomförs ska alltid en inventering av materialet som huset består av göras.
På sätt samlas information om vilka material och ämnen som kan tas om hand om och vilka som ska bli farligt avfall.

Det material som inte är farligt avfall kan återvinnas och återanvändas till exempelvis nyproduktion.

Vanligt vid rivningsarbete är att olika stationer upprättas där olika typer av farligt avfall och material som kan återvinnas åtskiljs. 

Faktum är att mycket material från rivningsarbeten idag återvinns och det kräver stora kunskaper för att ta hand om material på ett miljöriktigt sätt. 

Så använd offertförfrågningstjänsten och hitta rätt firma för ditt rivningsarbete idag!

Våra senaste förfrågningar

 • Johan bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Riva en gammal lada på ca 400 kvm. Trästomme, ca 200kvm tegelvägg. Plåttak med en lite del eternitplattor. Betongplatta som ska bort.

  Ladan är ca 9-10 meter i nockhöjd.
 • Maria bad om offert för Bygg & hantverkare - Betongarbete
  Önskar prisuppgift på rivning och bortforsling av tillbyggnad/garage, sk. ekonomibyggnad, om 50 kvm. Väggar i 20 cm lättbetong från 60-talet (Blåbetong).
  Ev. asbest runt friliggande vattenrör behöver saneras.
  Önskar även en separat prisindikation på rivning och bortforsling av den gjutna plattan på mark (tunn och oisolerad...
 • Flemming bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Vi skulle behöva riva ett gammalt skjul. Har också använts som hönshus. Finns det någon som kan ta på sig den uppgiften? rivning och bortkörande av det Maila gärna med prisuppgift.
 • Sara bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Hej. Vad skulle det kosta att riva ett cirka 200 kvm stort mexitegelhus från 50-60-talet någon gång? Enplanshus. Beläget på Blidö. Gärna om det går att uppskatta totalkostnad, dvs arbetskostnad och deponi och annat som kan ingå. Vi vet inte när arbetet skulle kunna utföras....
 • Barbara bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Barbara Torp vill ha hjälp att riva ett hus från 1940 på 40 m2 på Värmdö i Kalvsvik. Helt nära stora vägen.
 • Tammara bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Hello

  Do you have time to brush your dog's teeth every day?

  Let your dog clean his own teeth with our dog dental care brushing stick. Made of eco-friendly natural rubber, this toothbrush is sturdy. The soft design is safe for your dogs' gums and helps...
 • Erika bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Rivning av oisolerat uthus i trä med plåttak. Uthuset är
  9*4 meter. Har två ”rum”. Står på plintar.
 • Per-Olof bad om offert för Bygg & hantverkare - Rivning & Håltagning
  Selektiv rivning av fastighet, 2 plan med källare 60m2 per plan,
  bortforsling av selektivt material
  återställning av mark.

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.